Archive for April, 2011

Kecelaruan Jantina

Advertisements

Merokok….??

Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid)

 

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22 – 24 Oktober 2008 telah membincangkan  Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid). Muzakarah telah memutuskan bahawa pengkid, iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki adalah haram di sisi agama. Muzakarah menggesa agar masyarakat Islam supaya memberi pendidikan dan tunjuk ajar yang sebaik-baiknya kepada anak-anak gadis khususnya dalam aspek berpakaian, perlakuan dan penampilan supaya gejala seumpama ini dapat dielakkan kerana ia adalah berlawanan dengan fitrah dan sunnatullah.

Keputusan (English):

Ruling on Women Imitating Men (Tomboy)

Decision:
The 83rd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia held on 22nd-24th October 2008 has discussed on women imitating men (Tomboy). The Committee has decided that tomboy, women whose appearance, behaviour and sexual inclination are like men is forbidden in Islam. The Committee urged the public to educate young girls properly especially in matters pertaining to dressing, behaviour and appearance so that this phenomenon can be prevented as this phenomenon can be prevented as this act contradictory to nature and sunnatullah (God’s laws).
Keterangan/Hujah:
 1. Pengkid cenderung untuk menjalinkan hubungan intim dengan wanita kerana daripada segi perasaan, nyata mereka amat berminat terhadap wanita sehingga tidak ada langsung perasaan dan keinginan terhadap lelaki.
 2. Majoriti ulama’ bersepakat bahawa Islam melarang perbuatan lelaki menyerupai wanita atau wanita menyerupai lelaki. Maksud menyerupai ini termasuklah daripada aspek gaya rambut, perhiasan, penampilan, cara bercakap, cara berpakaian dan sebagainya.
 3. Apa yang berlaku pada hari ini ialah situasi yang berlawanan dengan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan ikutan yang membuta tuli yang akan mengancam golongan remaja Islam di seluruh dunia.
 4. Gejala pengkid ini telah lama menular di negara-negara barat dan perlakuan hubungan sesama jenis adalah akibat dari gejala ini yang seolah-olah menjadi fenomena biasa.
 5. Walaupun hukum Islam jelas melarang perlakuan wanita menyerupai lelaki atau lelaki menyerupai wanita, tetapi kebanyakkan umat Islam tidak memandang serius larang tersebut.
 6. Isu pengkid juga berkaitrapat dengan kedudukan hiburan yang melampau dan pergaulan bebas di kalangan remaja.

Sumber : http://www.e-fatwa.gov.my

Hukum Wanita Membotakkan Kepala Dan Berhias Secara Aneh

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 – 3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Wanita Membotakkan Kepala Dan Berhias Secara Aneh. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Lelaki dan wanita Islam adalah ditegah menampilkan diri dengan penampilan yang bertentangan dengan sifat-sifat semulajadi mereka;
 2. Wanita dilarang membotakkan kepala kecuali untuk tujuan rawatan perubatan bagi mengatasi masalah atau penyakit yang tertentu;
 3. Perbuatan berhias secara aneh dan berlebih-lebihan seperti bertindik anggota badan selain daripada cuping telinga adalah dilarang oleh Islam
Keputusan (English):
The Ruling On Women Shaving Bald Their Heads and Having Strange Make-ups

Decision:
The 80th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia held on 1st- 3rd February 2008 has discussed on the ruling on women shaving bald their heads and to have strange make-ups. The Committee has decided that:
1. Men and women are both prohibited to present themselves with the appearance contradictory to their natural characteristics.
2. Women are prohibited from shaving bald their heads unless for the purpose of medical treatment to treat problem or certain disease
3. Strange and obsessive make ups such as body piercing (except of ear lobes piercing) are prohibited in Islam.
Keterangan/Hujah:
 1. Ulama’ berpendapat bahawa perbuatan membotakkan kepala oleh segelintir wanita Islam adalah dilarang dan bertentangan dengan Hukum Syarak. Hadis Nabi SAW:
  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها  (رواه الترمذى)

  Rasulullah SAW melarang wanita mencukur rambutya

 2. Syeikh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi ketika menjawab persoalan sama ada wanita boleh bercukur kepala atau tidak, menjelaskan: ” Haram ke atas kaum wanita mencukur kepala mereka berdasarkan hadis Nabi SAW. Pengharaman tersebut adalah kerana perbuatan membotakkan kepala menyamakan seseorang wanita dengan lelaki, bermegah dengan sifat-sifat kelelakian selain menzahirkan sifat-sifat buruk dalam diri wanita tersebut. Namun, harus bagi wanita mencukur kepalanya sekiranya terdapat kudis, bisul atau kutu yang banyak pada kulit kepala. Dalam situasi tersebut ia dianggap sebagai dharurah yang membolehkan kepalanya dicukur “.
 3. Dr. Ahmad al-Syarbasi menjelaskan bahawa sekiranya seseorang wanita mencukur rambut mereka sebagai tanda berkabung, maka ia merupakan sebahagian daripada amalan jahiliah yang amat ditegah oleh Islam. Sementara bagi wanita yang mencukur rambutnya dengan tujuan menyerupai lelaki, maka perbuatan tersebut dihukumkan sebagai haram.
 4. Alasan semata-mata untuk menghayati dan menjayakan watak yang dipegang dalam filem adalah tidak wajar kerana hukum melarang perbuatan tersebut. Begitu juga dengan perbuatan bertindik yang seolah-olah menjadi gaya dan trend remaja hari ini.

Sumber : http://www.e-fatwa.gov.my

Panduan Kepada Musafir

Solat Qasar Dan Jamak Zohor Dengan Asar Pada Hari Jumaat

Huraian Tajuk/Isu:

Kertas ini dikemukakan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ untuk mendapat pertimbangan dan pandangan mengenai solat Qasar dan Jamak Zohor dengan Asar pada hari Jumaat.
Keputusan:

Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 29 April 1999 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut :

‘Jawatankuasa Fatwa kali 1/99 memutuskan bahawa perkara ini merupakan hukum yang telah sedia ada’.
Keterangan/Hujah:
LATAR BELAKANG

1. Solat Qasar adalah satu keringanan bagi orang yang bermusafir serta memenuhi syarat untuk melakukan solat Qasar. Orang yang bermusafir tidak diwajibkan solat Jumaat berdasarkan Hadith :

Maksudnya : Tidak diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir.

Jika orang yang tidak diwajibkan solat Jumaat menunaikan solat Jumaat bersama orang ramai (orang yang diwajibkan solat Jumaat), maka dikira sah solat itu dan tidak diharuskan solat fardhu zohor kerana mereka menanggung kesulitan sebagaimana juga orang musafir yang melakukan puasa, sedangkan orang yang bermusafir tidak diwajibkan berpuasa tetapi jika dia berpuasa maka puasanya dikira sah. Ini kerana setiap orang yang sah solat zohornya tetapi tidak diwajibkan solat Jumaat. Apabila ia menunaikan solat Jumaat, maka solatnya dikira sah mengikut ijma”, sebab sah bagi orang yang tidak uzur, maka tentulah lebih sah bagi orang uzur.

2. Sehubungan dengan itu, berbagai pandangan ulama” dikemukakan. Antaranya :

Mazhab Hanafi

Diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir yang berniat untuk bermukim atau tinggal selama 15 hari.

Mazhab Maliki

Diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir yang berniat untuk bermukim atau tinggal selama 14 hari genap atau lebih, walaupun dengan adanya orang musafir itu tidak semestinya sah berjumaat (kerana orang musafir tidak dikira dalam bilangan Jemaah yang membolehkan sah solat Jumaat)

Mazhab Syafii

Diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir yang berniat untuk tinggal di sesuatu tempat selama 4 hari dan musafir yang memulakan perjalanannya setelah terbit fajar subuh pada hari Jumaat. Tetapi sekiranya dimulakan perjalanan sebelum terbit fajar subuh maka tidak diwajibkan solat Jumaat

Mazhab Hanafi

Diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir sekiranya ia berniat untuk tinggal selama 4 hari lebih ataupun musafir dengan tujuan maksiat. Ini bertujuan supaya maksiat tidak menjadi dasar kepada keringanan daripada kewajipan solat Jumaat atau kerana jarak antara tempat dia berada dengan tempat yang dilakukan solat sejauh satu fasakh atau kurang atau jarak jauh musafir itu kurang daripada jarak yang dibenarkan Qasar solat.

Rujukan : Fiqh dan Perundangan Islam (jilid II)

Sumber : http://www.e-fatwa.gov.my

 

SYARAT-SYARAT MEMBOLEHKAN SOLAT JAMAK DILAKSANAKAN

[1] – Bermusafir

Seperti yang telah disebutkan oleh hadis dari Ibn Abbas:

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. في غير خوف ولا سفر

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan solat Zuhur dan Asar secara jamak di Madinah bukan kerana ketakutan atau bermusafir. [Dikeluarkan Imam Muslim di dalam Sahih Muslim – hadis no: 705]

Hadis di atas menunjukkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menjamakkan solat kerana ketakutan, musafir, juga atas sebab lain selain daripada sebab yang disebutkan. Sila lihat syarat-syarat lain di bawah.

[2] – Suasana yang sukar atau sulit

Apabila menghadapi kesukaran melaksanakan solat pada waktunya, hukum asal solat fardhu yang telah sedia ditetapkan pada waktu yang tertentu boleh berubah kepada meghimpunkan dua solat ke dalam satu waktu. Ini bertujuan membebaskan umat Islam daripada kesulitan yang ditempuhi. Kesukaran ini termasuklah sakit, menaiki bas yang tidak berhenti ketika kembali ke tempat asal sehingga luput waktu dan sebagainya. Ketika ditanya kepada Ibn Abbas radhialllahu‘anhu tentang mengapa dibolehkan solat jamak, beliau menjelaskan:

أراد أن لا ‏ ‏ يحرج أمته

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertujuan agar tidak menyukarkan umatnya. [Atsar sahabat yang dikeluarkan oleh Abu Daud, dinilai Sahih oleh al-Albani di dalam Sahih Sunan Abu Daud – hadis no:1211]

[3] – Jamak kerana hajat yang benar–benar mendesak

Contoh keadaan memerlukan solat dijamak kerana hajat adalah apabila berdepan dengan keadaan yang memaksa untuk tidak dapat melakukan solat pada waktunya seperti doktor yang perlu melakukan pembedahan berjam-jam lamanya, seandainya beliau berhenti walaupun sebentar akan memudaratkan pesakitnya. Pelajar di luar negara yang menduduki perperiksaan atau terpaksa menghadiri kelas yang meliputi waktu solat yang pendek. Pegawai-pegawai keselamatan yang terpaksa mengawal sesuatu tempat dan keadaan tidak mengizinkan beliau meninggalkan kawasan jagaannya kerana kritikalnya suasana tersebut dan pelbagai lagi situasi seumpamanya. Dalilnya adalah:

عن عبدالله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته.

Abdullah bin Syaqiq berkata: Mohon ampun dan Maaf Ibnu Abbas berpidato (memberikan kuliah/syarahan) kepada kami di Basrah selepas Asar sehingga terbenam matahari dan terbit bintang-bintang. Ini menyebabkan manusia yang hadir berkata: Solat, solat. katanya lagi: Lalu datang seorang lelaki dari Bani Tamim memperingatkan: Solat, solat. Lalu Ibnu Abbas berkata: Apakah engkau mengajar kepadaku sunnah? Sungguh tidak berguna kamu! Kemudian berkata: Aku melihat Rasulullah s.a.w. menjamakkan sembahyang antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak.

Abdullah bin Syaqiq berkata: Penjelasan Ibnu Abbas itu tidak memuaskan hatiku. Kemudian aku pergi kepada Abu Hurairah, dan bertanyakan hal tersebut, maka dia membenarkan perkataan Ibnu Abbas. [Dikeluarkan Imam Muslim di dalam Sahihnya – hadis no: 705]

Riwayat di atas menjelaskan bahawa Ibnu Abbas menjamakkan sembahyang dalam keadaan bukan kerana bermusafir, bukan kerana ketakutan dan juga bukan kerana hujan. Di dalam kes ini dia telah menjamakkan solatnya ketika berada dalam urusan penting, iaitui pidatonya/syarahan/kuliahnya itu. Dia mengetahui jika syarahannya itu dihentikan maka akan hilanglah kemaslahatannya (kebaikan – pent.). Menurut perkiraannya meneruskan syarahan dianggap suatu hajat yang membolehkan jamak. [Lihat Koleksi Hadis Hukum, Prof. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Penerbitan Bulan Bintang, jil. 4, ms. 350]

Syaikh Athiyah Saqr rahimahullah berkata:

“…Maka sekumpulan ulamak dari kalangan para imam telah bertindak mengambil zahir hadis Ibnu Abbas. Maka mereka mengharuskan mengerjakan jamak ketika hadar, iaitu tidak dalam musafir, hanya kerana hajat semata-mata. Tetapi dengan syarat ia tidak dijadikan sebagai adat (kebiasaan atau kelaziman –pen). Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan: Dan orang-orang yang berpendapat demikian ialah Ibnu Sirin, Rabi’ah, Ibnul Munzir dan al-Qaffal al-Kabir. Dan telah diriwayatkan oleh al-Khitabi dari satu jamaah dari kalangan ahli Hadis. Hujah mereka (mengharuskan perbuatan jamak kerana hajat itu) ialah untuk menafikan kepayahan selama di sana terdapat suatu hajat/keperluan, antaranya ialah seperti kesibukan Ibnu Abbas terhadap pidato/khutbahnya.” [Ahsanul Kalam Fil Fatawa Wal Ahkam, jil. 13, ms. 424-425]

Dalam melaksanakan solat jamak kerana kesukaran atau hajat harus diambil perhatian bahawa

a) Tidak dijadikan kebiasaan sehingga ianya dilakukan dalam keadaan tanpa ada sebab yang benar-benar mendesak kerana perintah asal bagi ibadah solat fardhu ialah dalam waktunya yang sedia termaktub lima kali sehari.

b) Hajat hendaklah benar – benar mendesak dan tidak boleh dielakkan, jikalau ianya (hajat) ditinggalkan maka ianya akan membawa kepada hilangnya maslahat atau kebaikan yang lebih besar.

c) Ianya tidak dijadikan alat untuk mempermain – mainkan agama dan alat untuk mereka yang malas mengerjakan solat untuk mengambil mudah di atas urusan agama.

Sumber rujukan :  http://fiqh-sunnah.blogspot.com/

 

Soal Jawab :

 

JAMAK SOLAT JUMAAT DENGAN ASAR

Soalan : Bolehkah solat Jumaat dengan solat Asar ?

Jawap : Boleh melakukan jama’ taqdim solat Jumaat dengan Asar. Tetapi tidak boleh jama’ ta’khir, kerana solat Jumaat hanya pada waktu zohor sahaja. Caranya mengerjakannya: setelah solat Jumaat 2 rakaat kemudian bangun untuk solat Asar 2 rakaat (jika jamak qasar). Wallahu a’lam.

MUSAFIR PADA HARI JUMAAT

Soalan : Bolehkah seseorang yang bermusafir pada hari Jumaat untuk melakukan solat jama’ qasar?

Jawap : Terdapat dua jawapan bagi persoalan di atas. Jika seseorang bermusafir selepas fajar (subuh) maka wajib seseorang itu melakukan solat Jumaat iaitu berhenti di mana-mana masjid untuk solat Jumaat ( tidak boleh solat zohor). Tetapi sekiranya bermusafir sebelum fajar (subuh) maka boleh solat jama’ dan qasar (niat solat zohor). Wallahu a’lam.

MASBUQ SOLAT JUMAAT

Soalan : Saya telah  lewat datang masjid untuk solat Jumaat. Bila saya masuk jemaah, imam telah masuk rakaat yang ke dua. Apa yang perlu saya lakukan? Sama ada menambah satu rakaat ataupun solat zohor sahaja?

Jawap : Dalam kes ini anda perlu menambah satu rakaat lagi. Tetapi jika anda lewat, dan imam telah masuk rakaat kedua, maka anda perlu menambah empat rakaat (solat zohor). Wallahu a’lam

Separuh Akhir Piala FA 2011

1st round


 

2nd round

Liga Perdana Inggeris 2011

Malaysia Jatuh 6 Anak Tangga Rangking Terbaru FIFA

Pasukan bolasepak Malaysia jatuh 6 anak tangga dalam rangking terbaru yang dikeluarkan FIFA hari ini. Malaysia kini berada di tangga ke-144 berbanding ke-138 bulan lepas. Kejatuhan ini sememangnya sudah dijangka kerana Malaysia tidak bermain satu pun perlawanan antarabangsa yang boleh memberikan mata rangking FIFA tetapi hanya bermain perlawanan persahabatan menentang kelab Perancis yang bermain di Liga Singapura, Etoile FC. Berita ini sememangnya mengecewakan peminat bolasepak tempatan.

Di peringkat dunia, sepanyol masih lagi menduduki tangga teratas diikuti Belanda dan Brazil yang melonjak dari tangga ke-5 sebelum ini didikuti Jerman dan Argentina. England kekal di tangga ke-6. Jepun masih lagi pasukan terbaik Asia, melonjak 2 lagi anak tangga ke tangga ke-13 Dunia. Berikut senarai terkini Rangking FIFA april 2011:

1. Sepanyol
2. Belanda
3. Brazil
4. Jerman
5. Argentina
6. England
7. Uruguay
8. Portugal
9. Itali
10. Croatia

Dan pasukan pilihan lain….

13. Jepun
19. Perancis
31. Korea Selatan

Pasukan Asean

120. Thailand
130. Indonesia
134. Vietnam
144. Malaysia
145. Singapura
161. Myanmar

-BBT-

Real Madrid, Schalke Iringi United, Barcelona ke Separuh Akhir

Bekalan selesa pada perlawanan pertama memberi kelebihan besar buat Real Madrid dan FC Schalke untuk mara ke separuh akhir Liga Juara Juara Eropah. Real menewaskan wakil England, Tottenham Hotspur di White Hart Lane 1-0 hasil jaringan Cristiano Ronaldo untuk mara dengan agregat besar 5-0 manakala Schalke mengatasi juara bertahan, Inter Milan 2-1 di Veltins Arena untuk mara dengan agregat 7-3.

Pada peringkat separuh akhir nanti, Real Madrid akan bertemu mush setempat mereka dalam perlawanan ‘el-clasico’ menentang Barcelona dan Schalke pula akan menerima kunjungan juara 3 kali, Manchester United. Berikut jadual peringkat separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah 2010/2011.

2012 european cup countdown

« Previous entries